Disclaimer: The following material is being kept online for archival purposes.

Although accurate at the time of publication, it is no longer being updated. The page may contain broken links or outdated information, and parts may not function in current web browsers.

Mapa strony

Ziemia –wielki magnes


by David P. Stern

Dla uczczenia 400 rocznicy publikacji "De Magnete" Williama Gilberta z Colchester

 • Bardziej techniczno –historyczny przegląd, pokrywający częściowo materiał tej strony, ukazał się w Reviews of Geophysics (przegląd geofizyki) we wrześniu 2002. pod tytułem A Millennium of Geomagnetism Można go tu przeczytać pod tutułem:Tysiąclecie Geomagnetyzmu.

 • ...A ..hiszpańskie tłumaczenie: ""La Tierra, el Gran Imán"" możliwe dzięki J. Méndez z Algorty, z Hiszpanii,
 • ...jak również tłumaczenie francuskie: " La Terre, le grand aimant " Pascale'a Cambier, przy Belgijskim Instytucie Kosmosu i Aeronautyki.
 • ...a także wersja niemiecka ""Der Grosse Magnet, die Erde"" Svena Friedela z Universytetu w Lipsku.
 • ...tumaczenie ploskie"Ziemia-wielki magnes" jest możliwe dzięki Janowi Motyce (Jan Motyka).

  Poszukiwani są tłumacze ochotnicy do przekładu na inne języki. Należy się kontaktować z autorem, doktorem Davidem Sternem, audavstern(malpa)erols.com  .   Ta strona jest cześcią całej rodziny stron inernetowych. Zobacz:   http://www.phy6.org/prospect.htm
    Wersja "zip" zestawu ,dla Windows (3 Mb) http://www.phy6.org/earthmag.zip .

(Nalepiej czytelna z ,
użyciem czcionki #14,
ale drukuj z uzyciem #10
albo #12)      William Gilbert
  W 1600 roku, czterysta lat temu William Gilbert, póżniejszy lekarz królowej Anglii, Elżbiety I opublikował swoje imponujące studium traktujące o magnetyzmie: "De Magnete";--"O Magnesie". Dało ono pierwsze racjonalne wytłumaczenie tajemniczej zdolności igły kompasu do wyznaczania kierunku północ / południe, a mianowicie, że: sama Ziemia jest magnesem."De Magnete" otwarła erę współczesnej fizyki i astronomii rozpoczynając stulecie naznaczone wielkimi osiągnięciami Galileusza, Keplera, Newtona i innych..

  Gdybyśmy mieszkali w siedemnastowiecznym Londynie, moglibyśmy kupić "De Magnete" za siedem szylingow i sześć pęsów. żeby książkę móc przeczytać, trzebaby było znać łacinę, język nauki tamtych czasów. Mielibyśmy rzadką okazję zobaczenia premier sztuk Shakespeare a w teatrze "Globe", siedząc na balkonie, jeśli moglibyśmy sobie na to pozwolić, a jeśli nie, to stojąc przed sceną to stojąc przed sceną. Aczkolwiek musielibyśmy rozważyć zasadność tej przyjemności w sytuacji grożącej nam epidemii, szerzącej się zwykle w mieście w miesiącach letnich.

  Dla uchonorowania czterechsetnej rocznicy śmierci Gilberta odbędzie się w Colchester wystawa zatytułowana: "William Gilberd 1544 –1603 Celebrating a Magnetic Mind" (jego nazwisko właśnie tak pisze się w Colchester; polski tytuł wystawy: "William Gilberd 1544 –1603 , dla uczczenia magnetycznego umysłu. Uroczystości wyznaczono od 25 czerwca 2003 do 25 stycznia 2004 roku na zamku w Colchester i parku zamkowym, w hrabstwie Essex, w Anglii.

Niniejsza strona opisuje historię Gilberta i jego książki z wglądem w życie siedemnastowiecznego Londynu, a także badań magnetyzmu przed Gilbertem. Opisuje rownież późniejszą hisotrię badań magnetyzmu Ziemi z uwzględnieniem:
 • Znaczących odkryć Halleya, Coulomba, Oersteda, Ampere, i Gaussa.
 • Nieoczekiwany związek między aktywnością plam na Slońcu, a magnetyzmem Ziemi.
 • "Glęboko osadzone dynamo", uważane za źrodło pola.
 • Dziwne zmiany biegunowości magnetycznej Ziemi.
 • Roli magnetyzmu w odkrywaniu "ruchu" kontynentów.
 • Zasięg magnetyzmu w przestrzeni okołoziemskiej, a nawet innych planet.
W poszukiwaniu wielkiej naukowej przygody, trudno znależć lepszą niż ta właśnie!
   

Zawartość strony

"Tysiąclecie Geomagnetyzmu"


 1. Słowo wstępne
 2. Wczesne odkrycia
 3. William Gilbert
 4. Halley
 5. Coulomb
 6. Oersted i Ampere
 7. żelaziak magnetyczny
 8. Gauss i Humboldt
 9. Odkrycia i pomiary
 10. Linie siły Faradaya (linie pola)
 11. Dyskowe dynamo Faradaya
 12. Plamy na Słońcu
 13. Zjawisko dynama na Słońcu
 14. The Earth's Dynamo
 15. Dynamo Ziemi
 16. Burze magnetyczne a prądy pierścieniowe
 17. Magnetosfera
 18. Magnetic Reconnection
 19. Magnetosfery planet
 20. Podsumowanie

Do nauczycieli przedmiotów scisłych


Uwaga: Jeżeli jesteś zaineresowany/a zawartością tej strony, to możesz odwiedzić inne (o wiele większe!) strony tego samego autora na temat magnetyzmu w kosmosie, lotach kosmicznych i astronomii:
            życzymy wspaniałych odkryć!

Powrót do spisu treści

Autor i kurator:  Dr. David P. Stern
     Kontakt: Dr.Stern:   audavstern(malpa)erols.com .

Jan Motyka, były student slawistyki Uniwersytetu Sląskiego, a obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych przetłumaczył (w wielkim pośpiechu) tę stronę na język polski. Ewentualne uwagi co do przekładu, a nawet braku znaków diakrytycznych, lub właściwego użycia terminologii proszę kierować na: e-mail: jmotyka_(malpa)excite.com , (jmotyka_(malpa)excite.com), by mogły być skorygowane.

Last updated 20 November 2003

Above is background material for archival reference only.

NASA Logo, National Aeronautics and Space Administration
NASA Official: Adam Szabo

Curators: Robert Candey, Alex Young, Tamara Kovalick

NASA Privacy, Security, Notices